FREE ONLINE INTERACTIVE COURSE

Python 3

FOR BEGINNERS

PROBLEME REZOLVATE
PAG. 1 / 4
Instrucțiunea while
Home >>> Free online lessons
CERINȚĂ

Se citeşte un număr natural n. Să se tipărească numărul obţinut prin inversarea poziţiilor cifrelor pe care le ocupă numărul citit.

Exemplu. Dacă citim n=248, se va tipări 842.

REZOLVARE

Să considerăm două numere: al doilea număr a fost obţinut din primul prin adăugarea la sfârşit a unei cifre (456 şi 4563). Avem relaţia:

4563 = 456 * 10 + 3

Evident, relaţia este adevărată pentru oricare două numere naturale care îndeplinesc condiţia de mai sus. Este clar că numărul inversat va începe cu ultima cifră a numărului citit. Să presupunem că am citit 248. Vom construi numărul inversat astfel:

8=0*10+8
(8 este ultima cifră a numărului citit şi rămâne 24)
84=8*10+4
(4 este ultima cifră a numărului rămas şi rămâne 2)
842=84*10+2
(2 este ultima cifră a numărului 2 şi rămâne 0)

Analizaţi programul rezultat:
Editor - while_ex1.py
       
Rezultatul în consolă done
Analizează problema rezolvată,
apoi avansează la pagina următoare.
 home   list  LESSONS   arrow_upward