FREE ONLINE INTERACTIVE COURSE

Python 3

FOR BEGINNERS

LECȚIA 17
PAG. 2 / 4
Funcții (I)
Home >>> Free online lessons

Citirea unei liste

Mai jos am definit o funcție care primește ca parametru numărul de componente ale unei liste, apoi citește de la tastatură elementele sale:
Editor - lectia17_functii.py
       
Rezultatul în consolă done
DETALII

Funcția are un parametru formal ("dim") care permite impunerea dimensiunii listei la apel.

În corpul funcției mai întâi este creată o listă nouă reținută de o variabilă locală (lista_locala) care este inițial vidă. Apoi, folosim instrucțiunea repetitivă for pentru a citi cele dim elemente pe care le adăugăm succesiv la listă.

Suprogramul întoarce prin return lista care poate fi reținută de o variabilă din program (în acest caz, lista1).

Nu am specificat tipul de date reținut de elementele listei, așadar a fost str, cel implicit pentru funcția input – puteți folosi conversia explicită la citire pentru a reține un alt tip de date!

EXERCIȚII

Creați câte o funcție care citește o listă cu elemente de tip int, apoi float. De asemenea, realizați o funcție care citește un dicționar!
Avansează la pagina următoare.
 home   list  LESSONS   arrow_upward