FREE ONLINE INTERACTIVE COURSE

Python 3

FOR BEGINNERS

LECȚIA 13
PAG. 2 / 3
Numere aleatoare
Home >>> Free online lessons

Modulul random conține o serie consistentă și avansată de funcții pentru a genera numere aleatoare.

Funcția randint

Una dintre acestea ne scutește de calculele anterioare pentru a obține numere întregi.

Funcția randint(început,sfârșit) întoarce un număr aleator întreg cu semn (deci tipul int) din intervalul specificat de parametri.

Funcția choice

Putem alege unul dintre obiectele reținute de o listă sau un șir de caractere, folosind funcția choice(colecție_de_date). Funcția întoarce la întâmplare un element din cadrul obiectului.
Editor - lectia13_random.py
       
Rezultatul în consolă done

Funcția shuffle

Să presupunem că avem o listă și ne dorim să o amestecăm, precum un pachet de cărți de joc nou, astfel încât ordinea implicită a elementelor să fie modificată aleator.

Putem folosi funcția shuffle(colecție_de_date), care primește ca paramentru un obiect de tip listă sau șir de caractere. Această funcție nu întoarce nimic, ci are efect direct asupra obiectului trimis ca parametru:Nu merge pentru interpretorul online, deci testați pe calculatorul vostru în Python IDLE!
Avansează la pagina următoare.
 home   list  LESSONS   arrow_upward