FREE ONLINE INTERACTIVE COURSE

Python 3

FOR BEGINNERS

LECȚIA 10
PAG. 5 / 5
Liste
Home >>> Free online lessons

Adăugarea elementelor

Avem la dispoziție două funcții cu rol de a adăuga unei liste elemente noi, iar acestea sunt:

1. Metoda append(valoare) adaugă un element nou la sfârșitul listei, cu valoarea trimisă ca și argument:Evident, de fiecare dată lungimea listei crește cu o unitate.

1. Metoda insert(index, valoare) este superioară celei anterioare deoarece adaugă un nou element în poziția dorită a listei, mutând spre dreapta cu o unitate toate elementele deja existente:Astfel, putem introduce un element nou în poziția dorită din listă.

EXEMPLE
Editor - lectia10_liste.py
       
Rezultatul în consolă done
Interesant, nu?

Mai mult ...

Mai mult ar însemna un capitol de carte. Python este [orientat spre obiecte], iar valorile la care facem referire ce pot fi introduse ca elemente ale listei sunt de fapt obiecte. Deci, un element al listei poate fi ... iar o listă! Priviți un mic exemplu:Vezi mai multe detalii [aici].
Lecția s-a încheiat acum.
 home   list  LESSONS   arrow_upward