FREE ONLINE INTERACTIVE COURSE

Python 3

FOR BEGINNERS

LECȚIA 8
PAG. 3 / 5
Șiruri de caractere
Home >>> Free online lessons

Accesul la caractere

Bineînțeles că este important să putem accesa unul sau mai multe caractere citite ori reținute de o variabilă de tip str, iar limbajul Python ne oferă un mecanism ușor de folosit.

Priviți exemplul de mai jos:Considerăm o variabilă s1 care reține șirul "caracter".

Indicele primului caracter este 0, iar ultimul 7, adică 8-1, unde 8 este numărul de caractere conținute de obiect. Folosind un anumit indice și operatorii "[" și "]" împreună, avem acces la caractere:

EXEMPLE
Editor - lectia8_siruri.py
       
Rezultatul în consolă done
DETALII

Nu putem actualiza o anumită valoare pentru un caracter, deoarece vom obține eroare de la interpretor:însă putem actualiza întreaga valoare reținută de variabila s1 prin atribuire, precum știm.

Indice negativ. Știind lungimea șirului de caractere, putem accesa caracterele acestuia de la dreapta la stânga folosind index-urile negative. Astfel, ultimul caracter are indexul -1, penultimul, -2, ș.a.m.d.

Evident, obținem eroare dacă depășim indicele - în acest caz -9 nu există!
Execută programul apoi avansează la pagina următoare.
 home   list  LESSONS   arrow_upward